Serveis oferts

Un dels tres objectius específics de l’Observatori de la Moneda Complementària (OMC) és fer divulgació sobre el que són i representen les monedes complementàries i acompanyar a tots aquells municipis o entitats socials que vulguin analitzar o implantar una iniciativa d’aquest tipus. Per a fer-ho, l’OMC disposa d’una secretaria tècnica amb quatres grans línies d’actuació:

Diagnosi i viabilitat
  • Anàlisi de la situació actual i de la possible implementació d’una nova iniciativa.
Disseny i configuració
  • Definició dels principals paràmetres tècnics i característiques funcionals de noves iniciatives.
Implementació i seguiment
  • Planificació i execució de la posada en marxa de noves iniciatives i del seu posterior acompanyament.
Divulgació i formació
  • Xerrades, tallers i dinàmiques sobre el que són i representen les monedes complementàries.