Protocol de validació

L’Observatori de la Moneda Complementària (OMC) pren com a referència i punt de partida l’estudi “Enfortiment de l’economia social i solidària catalana a través de les monedes complementàries”, elaborat per Coodin l’any 2019. En aquest estudi es varen reconèixer i identificar un total d’onze iniciatives de monedes complementàries a Catalunya: tres monedes locals (La Grama, REC i Vilawatt), cinc sistemes de crèdit mutu (La Turuta, Xarxa Eco de Tarragona, De Gota en Gota, Ecoxarxa del Bages i Ecoxarxa de La Garrotxa), un sistema d’incentiu (Minuts) i dues criptomonedes (FairCoin i Croat).

Essent l’estudi de Coodin una fotografia estàtica de l’ecosistema de monedes complementàries existent a Catalunya l’any 2019, l’OMC pretén donar continuïtat i dinamisme a aquest ecosistema. Per a fer-ho, dona visibilitat i mapeja totes aquelles iniciatives que compleixin amb els criteris establerts en el protocol de validació de l’Observatori, independentment que siguin anteriors o posteriors a l’any 2019. I, més enllà de visibilitzar-les i mapejar-les, en presenta les principals característiques de cadascuna d’elles i n’analitza els resultats agregats dels indicadors més rellevants que les caracteritzen.

El protocol de validació adjunt, així com els criteris corresponents, han comptat amb el vist-i-plau i l’aprovació de reconeguts experts en l’àmbit de les monedes complementàries, tant a nivell acadèmic com professional i activista. Aquest protocol defineix els aspectes que es tenen en consideració a l’hora de decidir quines iniciatives i quina informació es mostra en l’Observatori, com seria el cas de la metodologia d’investigació, la població d’estudi, la classificació de les iniciatives…

Veure protocol de validació

A mode de resum, els criteris que formen part del protocol de validació són els que es presenten a continuació.

Criteris a l’hora d’incloure una iniciativa en l’Observatori
  • Que, com a mínim, estigui implantada a Catalunya.
  • Que pugui demostrar-se, en suport físic o electrònic, que es troba en estudi, activa o en ús.
  • Que tingui una paritat estable amb l’euro (1 unitat de valor = 1 euro).
  • Que no sigui especulativa (que compti amb el suport d’un bé, un crèdit o una altra moneda).
  • Que el seu objectiu o propòsit estigui alineat amb la missió, visió i valors de l’Observatori de la Moneda Complementària.

Si vols ser membre del Comitè d’Experts de l’OMC, si et plau complimenta el formulari adjunt.

Ser membre del Comitè d'Experts