Origen i objectius

L’Observatori de la Moneda Complementària (OMC) neix el novembre del 2019 en forma de projecte singular impulsat per Coodin, La COOPmunitat, Learning by Doing i el programa Aracoop d’Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de l’OMC és l’enfortiment de l’economia social i solidària a través de l’ús de monedes complementàries (o sistemes de pagament complementaris). Per a l’assoliment d’aquest objectiu genèric, es planteja un full de ruta amb tres grans objectius específics:

Visibilitat
  • Mapeig: visibilitat i emplaçament de les diferents iniciatives que compleixen amb el protocol de validació i els criteris de l’Observatori.
  • Fitxes individuals: presentació de les principals característiques i indicadors de cadascuna de les iniciatives.
  • Estadístiques: resultats agregats dels indicadors més rellevants que caracteritzen les iniciatives existents.
Acompanyament i divulgació
  • Diagnosi i viabilitat: anàlisi de la situació actual i de la possible implementació d’una nova iniciativa.
  • Disseny i configuració: definició dels principals paràmetres tècnics i característiques funcionals de noves iniciatives.
  • Implementació i seguiment: planificació i execució de la posada en marxa de noves iniciatives i del seu posterior acompanyament.
  • Divulgació i formació: xerrades, tallers i dinàmiques sobre el que són i representen les monedes complementàries.
Recopilació d’informació
  • Publicacions: articles, llibres, estudis, informes, treballs, manuals, guies…
  • Recursos online: vídeos, posts, cursos…
  • Enllaços d’interès: iniciatives, centres de recerca, notícies…