Missió, visió i valors

Missió

Ajudar a la construcció d’una societat millor donant veu i ressò a iniciatives que pretenen oferir nous recursos a la ciutadania.

Visió

Ser l’entitat de referència a Espanya en l’estudi, la recerca i el desenvolupament de monedes complementàries.

Valors
  • Responsabilitat: Tenir sempre la millora social de les persones com a objectiu final de la seva activitat.
  • Confiança: Generar seguretat i certesa en el coneixement de l’ecosistema de les monedes complementàries d’Espanya, complint estrictament criteris d’excel·lència i eficiència.
  • Comunitat: Ser un espai de trobada on les monedes estableixin un diàleg que resulti enriquidor tant pels òrgans de gestió com per a les seves xarxes.
  • Rendibilitat social: Ser una eina al servei de la ciutadania per potenciar les monedes complementàries, i establir-ne de noves, que ajudin a l’empoderament i millora de la vida de les persones.
  • Desenvolupament sostenible: Alinear-se amb els criteris d’actuació recollits als Objectius de Desenvolupament Sostenible, el Balanç Social, el Pam a Pam i la certificació ESG Aequum (Ambiental, Social i de Governança).
  • Cooperació: Participar en processos col·lectius d’estudi o implantació de monedes complementàries en un àmbit geogràfic localitzat, per assolir uns objectius satisfactoris per a les necessitats d’aquestes comunitats.
  • Perspectiva d’igualtat: Contemplar plans d’igualtat amb criteris de no discriminació per recolzar els sectors socialment més desfavorits, feministes, i vinculats a l’economia social i solidària.